» Minerální stěrky
Minerální stěrky, hydroizolační hmoty

Nabídku tvoří odolné polymercementové hydroizolační stěrky WETISOL v dvou- i jednosložkové verzi, určené pro aplikace proti stékající, ale i tlakové vodě, pro vnitřní i venkovní použití, mrazuvzdorné. Významná oblast využití je při obnově balkónů.

Jednosložková pastovitá stěrková hmota HYDROFLEX je výborným pomocníkem pro podizolování obkladů a dlažeb v interiéru a ochranu sádrokartonových desek. IZOBET vytváří hydroizolační efekt na bázi krystalizace v pórové struktuře betonu; vhodný proti pozitivnímu i negativnímu tlaku vody.


HYDROFLEX

tekutá hydroizolační stěrka pod obklady a dlažbu

Jednosložková pružná hydroizolační fólie na bázi vodné akrylátové disperze, určená pro vnitřní prostředí, HYDROFLEX je vhodná zejména jako:

  • hydroizolační prvek pod obklady a dlažby sprchových koutů a koupelen
  • izolace proti stékající vodě v různých typech provozu (myčky, vývařovny, nemocnice ap.)
  • těsnění sádrokartonových stěn při jejich použití v prostředí s odstřikující vodou (koupelny)

Stěrka se nanáší v 1 až 2 vrstvách o celkové tloušťce 1 - 2 mm.

Lze ji též použít pro vysprávku neaktivních trhlin v podkladu (do šířky 3 mm). V exponovanějších místech (rohy, vpusti) je vhodné stěrku vyztužit vloženou elastickou páskou (součást sortimentu). Pro lepení obkladů a dlažeb na folii HYDROFLEX použijte lepidla KERAMOFIX Super nebo KERAMOFIX Flex. Pro aplikace v exteriéru, v prostředí tlakové vody, trvalého zatížení vodou či pro vnější ochranu spodní stavby, použijte stěrky WETISOL nebo WETISOL 1C.


WETISOL 1C

1-složková maltová směs


WETISOL 1C-S

1-složková hydroizolační pružná síranovzdorná stěrka na bázi cementového a polymerního pojiva


WETISOL

2-složková tekutá hydroizoační stěrka (7+2)

WETISOL je dvousložková hydroizolační maltová směs, určená pro pohodlnou aplikaci v plochách i na složitě tvarovaných podkladech. Předností, oproti asfalt. či plast. izolačním pásům a fóliím, je snadné následné zakotvení betonových či maltových směsí k vyzrálé vrstvě stěrky. Složka A – suchá: modifikovaná cementopísková směs, složka B – tekutá: syntetická polymerní vodná disperze.

Smícháním kapalné a suché sypké složky vznikne plastická, dobře zpracovatelná směs, po vyzrání zůstává vrstva trvale pružná.

Hydroizolační stěrka WETISOL se nanáší ve dvou vrstvách o celkové tloušče 1 - 3 mm a je vhodná především pro tyto aplikace:

  • k izolaci bazénů a nádrží na užitkovou vodu do hloubky 5 m proti pozitivnímu tlaku vody
  • k izolaci ploch, vystavených účinkům povětrnosti – terasy, balkóny a jiné venkovní plochy
  • pro vnitřní i venkovní použití na stěny i podlahy, lze též použít pro vyspravení drobných trhlin v podkladu
  • k vytvoření pružných vrstev jako ochrany proti zemní vlhkosti a beztlakové stékající vodě
  • k izolacím vnějšího povrchu sklepních stěn, vlhkých prostor a opěrných zdí
  • k pružnému izolování pod keramické obklady v interiérech i exteriérech (sprchy.terasy, balkóny, podlahové vpusti)
  • jako pomocná hydroizolační vrstva pro některé plochy při řešení sanací vlhkého zdiva

Pro lepení obkladů a dlažeb na folii WETISOL použijte lepidlo KERAMOFIX Flex.


IZOBET

krystalizační izolační hmota

IZOBET je modifikovaná suchá směs, která po správné, vícevrstvé aplikaci vytváří hydroizolační efekt na bázi krystalizace. Přísady obsažené ve směsi začnou po rozmíchání a nanesení na betonový podklad reagovat, pronikat póry do betonu a v nich vytvářet soustavu nerozpustných vodotěsných jehlicových krystalů. Krystalizační hydroizolace zaručuje zvýšení nepropustnosti betonů a malt proti vodě, kyselinám a ropným produktům a zabraňuje korozi betonu. Podmínkou funkčnosti je dobré hloubkové provlhčení podkladu.

Používá se jako hydroizolace nových betonových konstrukcí, dodatečná izolace starého betonu, izolace proti zemní vlhkosti, průniku a zvýšení hladiny spodní vody a tlakové vodě a jako izolace čerpacích stanic, parkovišť a podzemních garáží proti ropným produktům, izolace vodních nádrží, septiků, jímek ap. Vzhledem k hloubkovému účinku je vhodný pro izolování proti pozitivnímu i negativnímu tlaku vody.


TĚSNÍCÍ PÁS

elastická páska

TĚSNICÍ PÁS je lineární pomocný prvek jako doplněk systému hydroizolačních produktů. Je zhotoven ze speciální polypropylenové tkaniny s alkalickou ochranou s kaučukovým nástřikem. Slouží k pružnému překlenutí a vyztužení kritických míst konstrukce, s vysokým rizikem vzniku poruch (prasknutí) samotné hydroizolační stěrkové fóliové vrstvy (místa dilatačních spár, styky panelů, přechody mezi odlišnými materiály ap.). Těsnicí pás je vysoce pružný, odolává širokému rozpětí teplot, zajišťuje dokonalé utěsnění aktivních i neaktivních trhlin, vykazuje vysoký difúzní odpor vůči radonu a odolává solím, zředěným kyselinám i zásadám. Je určen pro trvale vlhké prostředí.


VNITŘNÍ ROH 140 x140 mm

k elastické pásce

VNITŘNÍ ROH je tvarový pomocný prvek jako doplněk systému hydroizolačních produktů. Je zhotoven ze speciální polypropylenové tkaniny s alkalickou ochranou s kaučukovým nástřikem. Slouží k pružnému překlenutí a vyztužení kritických míst vnitřních rohů konstrukcí. Materiál prvku je vysoce pružný, odolává širokému rozpětí teplot, zajišťuje dokonalé utěsnění aktivních i neaktivních trhlin, vykazuje vysoký difúzní odpor vůči radonu a odolává solím, zředěným kyselinám i zásadám. Je určen pro trvale vlhké prostředí.


VNĚJŠÍ ROH 140 x 140 mm

k elastické pásce

VNĚJŠÍ ROH je tvarový pomocný prvek jako doplněk systému hydroizolačních produktů. Je zhotoven ze speciální polypropylenové tkaniny s alkalickou ochranou s kaučukovým nástřikem. Slouží k pružnému překlenutí a vyztužení kritických míst vnějších rohů konstrukcí. Materiál prvku je vysoce pružný, odolává širokému rozpětí teplot, zajišťuje dokonalé utěsnění aktivních i neaktivních trhlin, vykazuje vysoký difúzní odpor vůči radonu a odolává solím, zředěným kyselinám i zásadám. Je určen pro trvale vlhké prostředí.


PRUŽNÝ PRŮCHOD 120 x 120 mm

PRUŽNÝ PRŮCHOD je tvarový pomocný prvek jako doplněk systému hydroizolačních produktů. Je zhotoven ze speciální polypropylenové tkaniny s alkalickou ochranou s kaučukovým nástřikem. Slouží k pružnému překlenutí a vyztužení kritických míst průchodů konstrukcí (např. místa kotvení zábradlí ap.). Materiál prvku je vysoce pružný, odolává širokému rozpětí teplot, zajišťuje dokonalé utěsnění aktivních i neaktivních trhlin, vykazuje vysoký difúzní odpor vůči radonu a odolává solím, zředěným kyselinám i zásadám. Je určen pro trvale vlhké prostředí.


PRUŽNÝ PRŮCHOD 425 x 425 mm

PRUŽNÝ PRŮCHOD je tvarový pomocný prvek jako doplněk systému hydroizolačních produktů. Je zhotoven ze speciální polypropylenové tkaniny s alkalickou ochranou s kaučukovým nástřikem. Slouží k pružnému překlenutí a vyztužení kritických míst průchodů konstrukcí (např. místa kotvení zábradlí ap.). Materiál prvku je vysoce pružný, odolává širokému rozpětí teplot, zajišťuje dokonalé utěsnění aktivních i neaktivních trhlin, vykazuje vysoký difúzní odpor vůči radonu a odolává solím, zředěným kyselinám i zásadám. Je určen pro trvale vlhké prostředí.

OWZhNzlhN