» Polypropylénová vlákna
Polypropylénová vlákna

FIBRREX 12, FIBRREX 5

polypropylénová vlákna do malt a betonů

Řešení, která ve stavebnictví polypropylénová vlákna nabízejí, se dnes již opírají o mnohaleté zkušenosti ze stovek praktických aplikací v tuzemsku i v zahraničí. Snadnost, účinnost, ale též cenová výhodnost tohoto řešení překvapí - stačí přidat 0,9 kg (1 balení) vláken FIBRREX do 1 m3 čerstvé směsi betonu, popř. malty či omítky. Balení obsahuje neuvěřitelných 150 miliónů drobných vláken, které jsou díky své speciální povrchové úpravě (lubrikaci) schopny velmi rychlého, snadného a rovnoměrného rozptýlení. K promíchání směsi po přidání vláken postačí otáčky bubnu autodomíchávače, ale i běžné spádové míchačky, které se používají na stavbách. Přísadou vláken v betonech či maltách dosáhneme:

  • podstatného omezení vzniku smršťovacích trhlin
  • zvýšení mrazuvzdornosti, vodotěsnosti a celkové trvanlivosti
  • zvýšení lomové a rázové houževnatosti, odolnosti vůči dynamickému namáhání
  • snížení zmetkovitosti při odbednění prefabrikátů
  • zvýšení odolnosti betonu při působení vysokých teplot a požáru
  • snížení obrusnosti povrchu
  • snížení ztrátového spadu při aplikaci stříkaného betonu
  • snížení rozmísitelnosti čerstvé směsi a omezení odlučování záměsové

Používají se při betonážích podlah, ale i do masívních železobetonových konstrukcí, jako přísada do stříkaného betonu, při výrobě prefabrikátů či do některých druhů maltových směsí. Vlákna v betonu nenahrazují nosnou výztuž.

ZTY2ZDE