Premix Servis ceník
PREMIX servis - ceník výrobků

obchodní označení použití výrobku balení paleta kg (l) spotřeba na 1 m2 cena bez DPH DPH cena s DPH
kg l za kg ( l ) za balení
Sanační systém na vlhké zdivo
Z-SAN K
kotevní prostřik pod sanační omítku 25
1050 1,0 -1,5 kg 7,40 185,00 21 223,9
Z-SAN 30
podkladní a vyrovnávací sanační omítka dle WTA 25
1050 11 kg při tl. 10 mm 9,50 237,50 21 287,4
Z-SAN 20
sanační jádrová omítka dle WTA 25
1050 22,5 kg při tl. 20 mm 10,50 262,50 21 317,6
Z-SAN 10
štuk na sanační omítku 20
960 2,5 kg při tl. 2 mm 10,50 210,00 21 254,1
MONTAFIX 5M
montážní malta s velmi rychlým nárůstem pevnosti 5
400 20 kg při tl. 10 mm 24,10 120,50 21 145,8
SILFIN EX bílá *) fasádní barva silikátová modifikovaná 7

0,25 -0,40 kg 86,00 602,00 21 728,4
SILFIN EX bílá *) fasádní barva silikátová modifikovaná 14

0,25 -0,40 kg 83,50 1 169,00 21 1 414,5
SILFIN IN bílá *) silikátová barva vnitřní 7

0,25 -0,40 kg 57,80 404,60 21 489,6
SILFIN IN bílá *) silikátová barva vnitřní 14

0,25 -0,40 kg 55,70 779,80 21 943,6
SILPEN
silikátová penetrace modifikovaná
5
0,1 -0,2 l 55,60 278,00 21 336,4
SILPEN
silikátová penetrace modifikovaná
10
0,1 -0,2 l 53,50 535,00 21 647,4
REPESIL
hydrofobizační prostředek na fasády
5
0,2 -0,4 l 161,00 805,00 21 974,1
REPESIL
hydrofobizační prostředek na fasády
10
0,2 -0,4 l 155,40 1 554,00 21 1 880,3
IW 290
hydrofobizační prostředek na fasády
2
0,2 -0,4 l 297,00 594,00 21 718,7
IW 290
hydrofobizační prostředek na fasády
8
0,2 -0,4 l 224,00 1 792,00 21 2 168,3
IW 550
mikroemulzní koncen.pro injektáž proti vzlínající vlhkosti 2,5

1,5 -1,8 kg 1 666,00 4 165,00 21 5 039,7
IW 550
mikroemulzní koncen.pro injektáž proti vzlínající vlhkosti 10

1,5 -1,8 kg 1 505,00 15 050,00 21 18 210,5
HYDROCREME INC
hydrofobizační krém pro injektáž zdiva proti vlhkosti 1

1,0 -1,5 kg 999,00 999,00 21 1 208,8
HYDROCREME INC
hydrofobizační krém pro injektáž zdiva proti vlhkosti 8

1,0 -1,5 kg 937,00 7 496,00 21 9 070,2
Program pro obnovu památek
Z-SAN 30 V
vápenná podkladní a vyrovnávací sanační omítka 25
1050 11,5 kg při tl. 10 mm 11,20 280,00 21 338,8
Z-SAN 20 V
vápenná sanační omítka 25
1050 27,5 kg při tl. 20 mm 12,20 305,00 21 369,1
Z-SAN 10 V
vápenný štuk na sanační omítku 20
960 2,5 kg při tl. 2 mm 12,20 244,00 21 295,2
FASO KV
čistěvápenný podhoz 25
1050 2,0 -3,0 kg 7,30 182,50 21 220,8
FASO 10 V
čistěvápenný štuk 20
960 2,5 kg při tl. 2 mm 8,90 178,00 21 215,4
FASO 20 V/2, FASO 20V/4
čistěvápenná jádrová omítka (zrn.0-2 nebo 0-4 mm) 25
1050 16,5 kg při tl. 10 mm 8,50 212,50 21 257,1
FASO 20V/1
čistěvápenná jádrová omítka (zrn. 0-1 mm) 25
1050 8 kg při tl. 5 mm 9,10 227,50 21 275,3
FASO FV/1
váp. omítka pro provádění fasádních profilací (římsy ap.) 25
1050 8,5 kg při tl. 5 mm 11,40 285,00 21 344,9
FASO GV
čistěvápenný glet 20
960 1,5 -2,0 kg 19,90 398,00 21 481,6
COLORCIT M bílá *) fasádní barva vápenná 12
360 0,4 -0,6kg/ 2 nátěry 68,30 819,60 21 991,7
FRESCOL bílý
fasádní barva vápenná 5,4

0,3 -0,4kg/ 2 nátěry 97,00 499,00 21 603,8
FRESCOL bílý
fasádní barva vápenná 10,8

0,3 -0,4kg/ 2 nátěry 81,60 839,00 21 1 015,2
FRESCOL tónovaný
fasádní barva vápenná 5,4

0,3 -0,4kg/ 2 nátěry 116,40 599,00 21 724,8
FRESCOL tónovaný
fasádní barva vápenná 10,8

0,3 -0,4kg/ 2 nátěry 95,20 979,00 21 1 184,6
FRESCOL penetrace
penetrační prostředek pod vápennou barvu 5

0,15 -0,25kg 83,80 399,00 21 482,8
FRESCOL penetrace
penetrační prostředek pod vápennou barvu 10

0,15 -0,25kg 73,40 699,00 21 845,8
RAPIFORM
rychletuhnoucí malta pro odlévání štukatérs. prvků 25
1050 cca 1800 kg/m3 16,80 420,00 21 508,2
FIXASIL OH
zpevňovačkamene
5
2 -4 l 331,00 1 655,00 21 2 002,6
FIXASIL OH
zpevňovačkamene
10
2 -4 l 325,00 3 250,00 21 3 932,5
FIXASIL H
zpevňovačkamene hydrofobní
5
2 -4 l 341,00 1 705,00 21 2 063,1
FIXASIL H
zpevňovačkamene hydrofobní
10
2 -4 l 336,00 3 360,00 21 4 065,6
Podlahové stěrky
PRENIL 10
samoniveliz. stěrka pro tl. 1-10 mm 25
1050 9,5 kg při tl. 5 mm 12,90 322,50 21 390,2
NIVEL 110
samoniveliz. stěrka pro tl. 1-10 mm 25
1050 9,5 kg při tl. 5 mm 14,50 362,50 21 438,6
NIVEL 120
samoniveliz. stěrka pro tl. 4-25 mm 25
1050 19,5 kg při tl. 10 mm 14,50 362,50 21 438,6
NIVEL 110 Plus
samoniveliz. stěrka pro podlah.topení pro tl. 1-10 mm 25
1050 9,5 kg při tl. 5 mm 16,50 412,50 21 499,1
Systém pro sanaci a opravu betonu
SAN-B M
adhezní můstek a ochrana výztuže 25
1050 1,5 -2,0 kg 23,40 585,00 21 707,9
SAN-B R1
stěrka pro konečnou úpravu povrchu, zrno do 0,5 mm 25
1050 1,9 -2,0 kg při tl. 1 mm 17,90 447,50 21 541,5
SAN-B R1 F
stěrka pro konečnou úpravu povrchu, zrno do 0,3 mm 25
1050 1,9 kg při tl. 1mm 22,10 552,50 21 668,5
SAN-B R1 UF
stěrka pro konečnou úpravu povrchu, zrno do 0,15 mm 20
1050 1,9 kg při tl. 1mm 24,80 496,00 21 600,2
SAN-B R2, R4, R6 TH
hrubozrnné reprofilační malty thixotropní 25
1050 20 kg při tl. 10 mm 16,50 412,50 21 499,1
SAN-B R2, R4, R6 N
hrubozrnné reprofilační malty nivelizační, rychletuhnoucí 25
1050 20 kg při tl. 10 mm 16,50 412,50 21 499,1
SAN-B R2 Rapid TH nebo N
hrubozrnná reprofilační malta rychletuhnoucí 25
1050 20 kg při tl. 10 mm 19,70 492,50 21 595,9
SAN-B S1, S2, S4
směs pro suchý torkret (polymercement. malta) 25
1050 20 kg při tl. 10 mm 15,60 390,00 21 471,9
SAN-B KM
koncentrát pro přípravu směsi mokrého torkretu 12,5
500 100 kg/ 1m3 výsl. směsi 79,90 998,75 21 1 208,5
SAN-B KS
koncentrát pro přípravu směsi suchého torkretu 12,5
500 100 kg/ 1m3 výsl. směsi 79,90 998,75 21 1 208,5
SAN-B M2, M4
reprof.malta pro aplikace metodou mokrého torkretu 25
1050 21 kg při tl. 10 mm 16,50 412,50 21 499,1
SAN-B EX1, EX2, EX4
malta s mírnou expanzí 25
1050 20 kg při tl. 10 mm 23,60 590,00 21 713,9
SAN-B B30
směs pro náhradu betonu (zrn. 0-4, popř. 0-6 mm) 25
1050 20 kg při tl. 10 mm 6,20 155,00 21 187,6
CDN BENFLEX
2-složk. flexibilní sjednocující cementodisp. nátěr 25+10

0,3 -0,4 kg /1 nátěr 55,40 1 939,00 21 2 346,2
SAN-B N-CD
práškový sjednocující cementodisperzní nátěr 20
1050 0,3 -0,4 kg /1 nátěr 46,00 920,00 21 1 113,2
PENECO EXTRA
akrylátová penetrace pod barvy SAN-B COLOR (FLEX)
5
0,1 -0,2 l 50,40 252,00 21 304,9
PENECO EXTRA
akrylátová penetrace pod barvy SAN-B COLOR (FLEX)
10
0,1 -0,2 l 48,30 483,00 21 584,4
SAN-B COLOR bílá
hydrofobní ochranná barva na železobeton 13

0,4 -0,6 kg /2 nátěry 110,20 1 432,60 21 1 733,4
SAN-B COLOR báze A
hydrofobní ochranná barva na železobeton 13

0,4 -0,6 kg /2 nátěry 98,70 1 283,10 21 1 552,6
SAN-B COLOR báze B
hydrofobní ochranná barva na železobeton 12,6

0,4 -0,6 kg /2 nátěry 89,30 1 125,18 21 1 361,5
SAN-B COLOR báze C
hydrofobní ochranná barva na železobeton 12,6

0,4 -0,6 kg /2 nátěry 81,90 1 031,94 21 1 248,6
SAN-B COLOR FLEX báze A
hydrofobní ochranná barva na železobeton, elastická 11

0,4 -0,6 kg /2 nátěry 156,50 1 721,50 21 2 083,0
SAN-B COLOR FLEX báze B
hydrofobní ochranná barva na železobeton, elastická 10,6

0,4 -0,6 kg /2 nátěry 144,90 1 535,94 21 1 858,5
SAN-B COLOR FLEX báze C
hydrofobní ochranná barva na železobeton, elastická 10,6

0,4 -0,6 kg /2 nátěry 136,50 1 446,90 21 1 750,7
SAN-B Lazura
penetrátor pro estetické lazurní sjednocení povrchu 1

0,05 -0,3 kg 271,00 271,00 21 327,9
SAN-B Lazura
penetrátor pro estetické lazurní sjednocení povrchu 10

0,05 -0,3 kg 236,00 2 360,00 21 2 855,6
Stavební lepidla
KERAMOFIX Normal šedý lepidlo na obklady v interieru 25
1050 2 -5 kg 5,50 137,50 21 166,4
KERAMOFIX -P šedý lepidlo na pórobeton 25
1050 2 -6 kg 6,40 160,00 21 193,6
KERAMOFIX -P bílý lepidlo na pórobeton 25
1050 2 -6 kg 9,30 232,50 21 281,3
KERAMOFIX Speciál šedý lepidlo na obklady a dlažbu se slinutým střepem 25
1050 2 -6 kg 7,50 187,50 21 226,9
KERAMOFIX Speciál bílý lepidlo na obklady a dlažbu se slinutým střepem 25
1050 2 -6 kg 10,00 250,00 21 302,5
KERAMOFIX Super šedý lepidlo na kontaktní zatepl.systémy; venkov.dlažby 25
1050 2 -6 kg 10,40 260,00 21 314,6
KERAMOFIX Super bílý lepidlo na kontaktní zatepl.systémy; venkov.dlažby 25
1050 2 -6 kg 12,70 317,50 21 384,2
KERAMOFIX Super Rapid šedý rychletuhnoucí lepidlo na obklady a dlažbu 25
1050 2 -6 kg 15,50 387,50 21 468,9
KERAMOFIX Flex šedý flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu 25
1050 2 -6 kg 14,40 360,00 21 435,6
KERAMOFIX Flex bílý flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu 25
1050 2 -6 kg 16,70 417,50 21 505,2
KERAMOFIX Flex S2 šedý flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu,pružnost tř. S2 25
1050 2 -6 kg 17,20 430,00 21 520,3
Spárovací tmely
KERAFIL šedý spárovací tmel na obklady a dlažbu 5
400 0,4 -0,5 kg 18,00 90,00 21 108,9
KERAFIL šedý spárovací tmel na obklady a dlažbu 20
960 0,4 -0,5 kg 12,20 244,00 21 295,2
KERAFIL bílý spárovací tmel na obklady a dlažbu 5
400 0,4 -0,5 kg 19,50 97,50 21 118,0
KERAFIL bílý spárovací tmel na obklady a dlažbu 20
960 0,4 -0,5 kg 13,20 264,00 21 319,4
KERAFIL bahama spárovací tmel na obklady a dlažbu 5
400 0,4 -0,5 kg 19,50 97,50 21 118,0
KERAFIL bahama spárovací tmel na obklady a dlažbu 20
960 0,4 -0,5 kg 13,20 264,00 21 319,4
KERAFIL F šedý flexibilní spárovací tmel na obklady a dlažbu 5
400 0,4 -0,5 kg 29,00 145,00 21 175,5
KERAFIL F šedý flexibilní spárovací tmel na obklady a dlažbu 20
960 0,4 -0,5 kg 22,20 444,00 21 537,2
KERAFIL F bílý flexibilní spárovací tmel na obklady a dlažbu 5
400 0,4 -0,5 kg 31,20 156,00 21 188,8
KERAFIL F bílý flexibilní spárovací tmel na obklady a dlažbu 20
960 0,4 -0,5 kg 24,50 490,00 21 592,9
KERAFIL F bahama flexibilní spárovací tmel na obklady a dlažbu 5
400 0,4 -0,5 kg 31,20 156,00 21 188,8
KERAFIL F bahama flexibilní spárovací tmel na obklady a dlažbu 20
960 0,4 -0,5 kg 24,50 490,00 21 592,9
KERAFIL S okr spárovací tmel na kamenné zdivo 5
400 1700 – 1800 kg/m3 19,40 97,00 21 117,4
KERAFIL S okr spárovací tmel na kamenné zdivo 20
960 1700 – 1800 kg/m3 15,10 302,00 21 365,4
Hydroizolace
PROISOL
tekutá hydroizolační stěrka pod obklady a dlažbu 6

1,4 kg při tl. 1 mm 98,70 592,20 21 716,6
PROISOL
tekutá hydroizolační stěrka pod obklady a dlažbu 14

1,4 kg při tl. 1 mm 94,00 1 316,00 21 1 592,4
WETISOL 1C
1-složková hydroizolační stěrka (sypká) 20

1,8 kg při tl. 1 mm 58,20 1 164,00 21 1 408,4
WETISOL
2-složková hydroizoační stěrka (7+2 kg) 9
- 1,9 kg při tl. 1 mm 64,50 580,50 21 702,4
WETISOL
2-složková hydroizoační stěrka (25+7,5 kg) 32,5
- 1,9 kg při tl. 1 mm 58,20 1 891,50 21 2 288,7
IZOBET
krystalizační izolační hmota 5
360 0,8 -3,0 kg 148,00 740,00 21 895,4
IZOBET
krystalizační izolační hmota 20
360 0,8 -3,0 kg 132,00 2 640,00 21 3 194,4
TĚSNICÍ PÁS 120mm elastická páska 50 bm -
72,80 3 640,00 21 4 404,4
VNITŘNÍ ROH 140 x140 mm
k elastické pásce 1 ks -
150,80 150,80 21 182,5
VNĚJŠÍ ROH 140 x 140 mm
k elastické pásce 1 ks -
150,80 150,80 21 182,5
PRUŽNÝ PRŮCHOD 120 x 120 mm
elastický prvek 1 ks -
95,70 95,70 21 115,8
PRUŽNÝ PRŮCHOD 425 x 425 mm
elastický prvek 1 ks -
445,00 445,00 21 538,5
Speciální malty
FASO 105 E šedá štuk na lehčené omítky 20
960 2,5 kg při tl. 2 mm 11,10 222,00 21 268,6
FASO LM šedá lehčená malta na nestabilní podklady 20
960 12 -13 kg při tl. 10 mm 9,80 196,00 21 237,2
POKR
pokrývačská malta, zrno 1 mm 25
1050 3 -8 kg 6,70 167,50 21 202,7
POKR
pokrývačská malta, zrno 2 mm 25
1050 5 -10 kg 6,70 167,50 21 202,7
RYCHLÁ MALTA
univerzální rychletuhnoucí vápenocem. malta 10
960 15 kg při tl. 10mm 9,90 99,00 21 119,8
FIXINJEKT
malta pro statické injektování zdiva 25
1050 cca 1800 kg/m3 12,50 312,50 21 378,1
Provětrávaný omítkový systém na stěny s vysokou vlhkostí
Z-SAN 30
podkladní a vyrovnávací sanační omítka dle WTA 25
1050 11 kg při tl. 10 mm 9,50 237,50 21 287,4
DELTA-PT-PROFIL
odvětrávací profil 2 bm
1m 65,60 131,20 21 158,8
DELTA-PT
nopová fólie s omítací mřížkou (role 2,0x20m) 40 m2
1,15m2 140,80 5 632,00 21 6 814,7
TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA IDK 8/60/75
prvek pro kotvení nop. fólie 1 ks
15ks 4,30 4,30 21 5,2
FASO LM šedá lehčená malta na nestabilní podklady 20
960 12 -13 kg při tl. 10 mm 9,80 196,00 21 237,2
FASO 105E šedá štuková malta 20
960 2,5 kg při tl. 2 mm 11,10 222,00 21 268,6
Tenkovrstvé fasádní omítkové systémy minerální
FASO 110 bílá minerální omítka jemná, zrno max. 1 mm 25
1050 1,0 -2,0 kg 12,00 300,00 21 363,0
FASO 120 B bílá břizolitová omítka šlechtěná 25
1050 cca 12,0 kg 12,00 300,00 21 363,0
Tenkovrstvé fasádní omítkové systémy akrylátové
PENECO O bílá *) akrylátový penetrační nátěr pod akrylátové omítky 5

0,15 -0,20 kg 62,00 310,00 21 375,1
PENECO O bílá *) akrylátový penetrační nátěr pod akrylátové omítky 10

0,15 -0,20 kg 58,80 588,00 21 711,5
COLORFIN Z bílá *) akrylátová omítka zatřená, zrno 1 mm 25

1,3 -1,7 kg 46,20 1 155,00 21 1 397,6
COLORFIN Z bílá *) akrylátová omítka zatřená, zrno 1,5 mm 25

2,2 -2,6 kg 46,20 1 155,00 21 1 397,6
COLORFIN Z bílá *) akrylátová omítka zatřená, zrno 2 mm 25

2,9 -3,6 kg 46,20 1 155,00 21 1 397,6
COLORFIN Z bílá *) akrylátová omítka zatřená, zrno 2,5 mm 25

3,8 -4,8 kg 46,20 1 155,00 21 1 397,6
COLORFIN R bílá *)
MzZhZGFiMj