SANACE BETONU

SANACE BETONU

REKONSTRUKCE KOUPELEN

 

 

VÝROBKY PREMIX SERVIS

- Sanační omítky a systémy na vlhké zdivo

- Sanace betonu - reprofilační malty a další produkty

- Vápenné omítky a malty pro obnovu památek

- Minerální stěrky, hydroizolační hmoty

- Samonivelační stěrky a směsi

- Speciální malty

- Stavební lepidla cementová

- Spárovací hmoty

- Minerální omítky šlechtěné, břizolit

- Barvy na beton - nátěrové systémy

- Polypropylénová vlákna FIBRREX

Y2MxYjhh