» Sanace betonu – systém hmot
Sanace betonu – systém hmot

Široká škála profesionálních materiálů řady SAN-B a doplňkových výrobků pro opravy poškozeného betonu, pro tzv. kosmetiku betonu (jemnozrnné stěrky) a pro ochrannou i estetickou funkci (nátěry, lazura). Systém zahrnuje malty pro ruční nanášení i pro aplikace technikami mokrého a suchého torkretu. Doplněna speciálními produkty – maltami s mírnou expanzí, koncentráty i výplňovým jemnozrnným betonem.


SAN-B M

adhezní můstek a ochrana výztuže

Jemnozrnná polymercementová maltová směs SAN-B M je určena pro provedení ochranného nátěru na výztuž (pasivace výztuže) po jejím očištění od korozních zplodin. Zároveň je určena jako adhezní můstek k zvýšení soudržnosti nově nanášených vrstev hmot SAN-B s podkladem u oprav, kde je zvýšený požadavek na konečnou soudržnost vrstev. Hmotu lze použít i pro zajištění přídržnosti různých cement. malt k podkladu při aplikacích v tenkých vrstvách.


SAN-B M4

hrubozrnná reprofilační malta pro mokrý nástřik

Malta SAN-B M4 je určena pro celoplošné opravy a reprofilace betonových konstrukcí metodou mokrého nástřiku.


SAN-B R1

stěrka pro konečnou úpravu povrchu, zrno do 0,5 mm

Jemnozrnná polymercementová stěrková malta SAN-B R1 je určena jako materiál pro tenkovrstvou, ručně prováděnou opravu a reprofilaci betonových konstrukcí. Tloušťka nanášené vrstvy v jednom pracovním záběru je max. 5 mm. Malta je také určena pro úpravu povrchu po hrubých reprofilacích betonových konstrukcí či pro úpravu (přehlazení) povrchu nových monolitických konstrukcí po jejích odbednění. Pokud jemnozrnnost směsi pro definitivní úpravu povrchu betonu není dostačující, je možné použít stěrky SAN-B R1F či SAN-B R1UF. Zrnitost 0-0,5 mm.
Malta splňuje požadavky TP SSBK pro reprofilační malty a TKP (kap.31) MDS. Třída dle ČSN EN 1504-3: R3.


SAN-B R1 F

stěrka pro konečnou úpravu povrchu, zrno do 0,3 mm

Jemnozrnná polymercementová stěrková hmota SAN-B R1F je určena pro tenkovrstvou estetickou úpravu povrchu betonových konstrukcí či prvků. Používá se pro aplikace na monolitické konstrukce na stavbách a pro vysprávky prefabrikovaných dílců ve výrobnách. Výrobce může upravit odstín dle požadavku zákazníka. Pokud jemnozrnnost směsi pro definitivní úpravu není dostačující, je možné použít stěrky SAN-B R1UF. Zrnitost 0-0,3 mm. Třída dle ČSN EN 1504-3: R2


SAN-B R1 UF

stěrka pro konečnou úpravu povrchu, zrno do 0,1 mm

Ultrajemnozrnná polymercementová stěrková hmota SAN-B R1UF je určena pro tenkovrstvou estetickou úpravu povrchu betonových konstrukcí či prvků. Používá se pro aplikace na monolitické konstrukce na stavbách a pro vysprávky prefabrikovaných dílců ve výrobnách. Výrobce může upravit odstín dle požadavku zákazníka. Zrnitost 0-0,1 mm. Třída dle ČSN EN 1504-3: R2.


SAN-B R2, R4, R6 TH

hrubozrnné reprofilační malty thixotropní


SAN-B R2

Malta SAN-B R2 je nejpoužívanějším typem ze systému reprofil. malt SAN-B. Slouží k ručně prováděným reprofilacím a opravám betonových konstrukcí. Max. tloušťka vrstvy v jednom pracovním záběru: 25 mm. Je vyráběna ve verzích TH (thixotropní – pro aplikace na stěny a stropy) a N (plastifikovaná – pro podlahy a vodor. plochy). Má vynikající přídržnost k podkladu, odolnost vůči CHRL a objemovou kompenzaci. Zrnitost 0-2 mm. Malta splňuje požadavky TP SSBK pro reprofilační malty a TKP (kap.31) MDS. Třída dle ČSN EN 1504-3: R3.


SAN-B R4

Hrubozrnná reprofilační malta SAN-B R4 slouží k ručně prováděným reprofilacím a opravám betonových konstrukcí. Max. tloušťka vrstvy v jednom pracovním záběru: 35 mm. Je vyráběna ve verzích TH (thixotropní – pro aplikace na stěny a stropy) a N (plastifikovaná – pro podlahy a vodor. plochy). Má vynikající přídržnost k podkladu, odolnost vůči CHRL a objemovou kompenzaci. Zrnitost 0-4 mm. Malta splňuje požadavky TP SSBK pro reprofilační malty a TKP (kap.31) MDS. Třída dle ČSN EN 1504-3: R3.


SAN-B R6

Hrubozrnná reprofilační malta SAN-B R6 slouží k ručně prováděným reprofilacím a opravám betonových konstrukcí. Max. tloušťka vrstvy v jednom pracovním záběru: 45 mm. Je vyráběna ve verzích TH (thixotropní – pro aplikace na stěny a stropy) a N (plastifikovaná – pro podlahy a vodor. plochy). Má vynikající přídržnost k podkladu, odolnost vůči CHRL a objemovou kompenzaci. Zrnitost 0-6 mm. Malta splňuje požadavky TP SSBK pro reprofilační malty a TKP (kap.31) MDS. Třída dle ČSN EN 1504-3: R3.


SAN-B R2, R4, R6 N

hrubozrnné reprofilační malty nivelizační


SAN-B R2

Malta SAN-B R2 je nejpoužívanějším typem ze systému reprofil. malt SAN-B. Slouží k ručně prováděným reprofilacím a opravám betonových konstrukcí. Max. tloušťka vrstvy v jednom pracovním záběru: 25 mm. Je vyráběna ve verzích TH (thixotropní – pro aplikace na stěny a stropy) a N (plastifikovaná – pro podlahy a vodor. plochy). Má vynikající přídržnost k podkladu, odolnost vůči CHRL a objemovou kompenzaci. Zrnitost 0-2 mm. Malta splňuje požadavky TP SSBK pro reprofilační malty a TKP (kap.31) MDS. Třída dle ČSN EN 1504-3: R3.


SAN-B R4

Hrubozrnná reprofilační malta SAN-B R4 slouží k ručně prováděným reprofilacím a opravám betonových konstrukcí. Max. tloušťka vrstvy v jednom pracovním záběru: 35 mm. Je vyráběna ve verzích TH (thixotropní – pro aplikace na stěny a stropy) a N (plastifikovaná – pro podlahy a vodor. plochy). Má vynikající přídržnost k podkladu, odolnost vůči CHRL a objemovou kompenzaci. Zrnitost 0-4 mm. Malta splňuje požadavky TP SSBK pro reprofilační malty a TKP (kap.31) MDS. Třída dle ČSN EN 1504-3: R3.


SAN-B R6

Hrubozrnná reprofilační malta SAN-B R6 slouží k ručně prováděným reprofilacím a opravám betonových konstrukcí. Max. tloušťka vrstvy v jednom pracovním záběru: 45 mm. Je vyráběna ve verzích TH (thixotropní – pro aplikace na stěny a stropy) a N (plastifikovaná – pro podlahy a vodor. plochy). Má vynikající přídržnost k podkladu, odolnost vůči CHRL a objemovou kompenzaci. Zrnitost 0-6 mm. Malta splňuje požadavky TP SSBK pro reprofilační malty a TKP (kap.31) MDS. Třída dle ČSN EN 1504-3: R3.


SAN-B R2 Rapid

hrubozrnná reprofilační malta rychletuhnoucí

Malta SAN-B R2 Rapid odpovídá maltě SAN-B R2, má však urychlený nárůst pevnosti. Slouží k ručně prováděným reprofilacím a opravám betonových konstrukcí tam, kde je požadavek na rychlé znovuobnovení provozu. Max. tloušťka vrstvy v jednom pracovním záběru: 25 mm. Je vyráběna ve verzích TH (thixotropní – pro aplikace na stěny a stropy) a N (plastifikovaná – pro podlahy a vodor. plochy). Má vynikající přídržnost k podkladu, odolnost vůči CHRL a objemovou kompenzaci. Zrnitost 0-2 mm.
Malta splňuje požadavky TP SSBK pro reprofilační malty a TKP (kap.31) MDS. Třída dle ČSN EN 1504-3: R3.


SAN-B R2N Rapid

samonivelační potěr pro opravy betonových podlah s urychleným nárůstem pevnosti

Materiál je určen pro lokální opravu i celoplošnou obnovu povrchu betonových podlah v podmínkách lehkého až s t ředně těžkého provozu.


SAN-B R4 Rapid

hrubozrnná reprofilační malta s urychleným nárůstem pevnosti

Určena pro opravu a reprofilaci svislých a podhledových povrchů betonových konstrukcí s požadavkem na rychlé nabytí pevností (verze TH) nebo pro lokální i celoplošné opravy vodorov. beton. ploch, zejm. podlah (verze N).


SAN-B S1, S2, S4, S6 /30

směs pro suchý torkret, pevnost min. 30 MPa


SAN-B S4, S6 /50

směs pro suchý torkret, pevnost min. 50 MPa


SAN-B KM

koncentrát pro přípravu směsi mokrého torkretu

Koncentrát pro přípravu malty pro reprofilaci betonových konstrukcí metodou tzv. mokrého nástřiku (torkretu).
Jednosložková jemnozrnná směs, ve které jsou v koncentrované podobě rozmíšeny modifikující přísady a polypropylénová vlákna FIBRREX. Koncentrát slouží jako přísada pro vlastní výrobu reprofilačních malt na stavbě. Vhodné pouze pro větší zakázky. Pro dodržení požadovaného standardu kvality konečné malty je nutno provést ověřovací zkoušky finální směsi. Doporučené dávkování: 100 kg pro 1 m3 malty.


SAN-B KS

koncentrát pro přípravu směsi suchého torkretu

Koncentrát pro přípravu malty pro reprofilaci betonových konstrukcí metodou tzv. suchého nástřiku (torkretu).

Jednosložková jemnozrnná směs, ve které jsou v koncentrované podobě rozmíšeny modifikující přísady a polypropylénová vlákna FIBRREX. Koncentrát slouží jako přísada pro vlastní výrobu reprofilačních malt na stavbě. Vhodné pouze pro větší zakázky. Pro dodržení požadovaného standardu kvality konečné malty je nutno provést ověřovací zkoušky finální směsi. Doporučené dávkování: 100 kg pro 1 m3 malty.


SAN-B M2, M4

malta pro aplikace metodou mokrého torkretu


SAN-B M2

Polymercementová malta SAN-B M2 je určena jako materiál pro opravu a reprofilaci betonových konstrukcí metodou tzv. mokrého nástřiku. Tloušťka nanášené vrstvy v jednom pracovním záběru je max. 30 mm. Zrnitost 0-2 mm. Třída dle ČSN EN 1504-3: R3.


SAN-B M4

Polymercementová malta SAN-B M4 je určena jako materiál pro opravu a reprofilaci betonových konstrukcí metodou tzv. mokrého nástřiku. Tloušťka nanášené vrstvy v jednom pracovním záběru je max. 40 mm. Třída dle ČSN EN 1504-3: R3.


SAN-B EX1, EX2, EX4

malta s mírnou expanzí


SAN-B B30

směs pro náhradu betonu (zrn. 0-4, popř. 0-6 mm)

Cementová malta SAN-B B30 je určena pro opravy betonových prvků jako náhrada konstrukčního betonu tam, kde je třeba doplnit větší objemy a použítí polymercement. malt není nutné či ekonomické. Vhodná je i pro betonáž vodorovných vrstev (průmyslové podlahy apod.). Pod většinu aplikací se však doporučuje použít adhezní můstek SAN-B M.


Malta je vyráběna v následujících modifikacích:

SAN-B B30 TH - aplikace na svislé plochy, stropy, zpracování ručně, popř.i mokrým či suchým torkretem

SAN-B B30 N - aplikace na vodorovné plochy, malta má zvýšenou nivelizační schopnost. Malta není polymercementová! Zrnitost: 0-4, popř. 0-6 mm.


CDN BENFLEX

2-složk. flexibilní sjednocující cementodisp. nátěr

Dvousložkový cementodisperzní nátěr. Suchá složka A (cementové pojivo, jemnozrnné plnivo a modifikující přísady), kapalná složka B (syntetická polymerní vodná disperze).

Sjednocující nátěr CDN Benflex je určen zejména pro optické sjednocení ploch (např. opravovaných a původních), ale i pro ochranu povrchů betonových a železobetonových konstrukcí před negativními účinky povětrnosti – vody a mrazu - a chemických rozmrazovacích prostředků. Finální nátěr má velmi dobrou paropropustnost, přitom chrání povrch před vnikáním stékající vody. Standardně dodáván v šedé barvě, lze však dodat i bílý. Nátěr je pružný a překlene trhliny do šíře 0,3 mm.


SAN-B N-CD

sjednocující cemento-disperzní nátěr

Jednosložkový „suchý“ cementodisperzní nátěr je směsí cementu, polymerního pojiva, jemnozrnného plniva a modifikujících přísad.

Sjednocující nátěr SAN-B N-CD je určen zejména pro optické sjednocení ploch (např. opravovaných a původních), ale i pro ochranu povrchů betonových a železobetonových konstrukcí před negativními účinky povětrnosti – vody a mrazu - a chemických rozmrazovacích prostředků. Finální nátěr má velmi dobrou paropropustnost, přitom chrání povrch před vnikáním stékající vody. Standardně dodáván v šedé barvě, lze však dodat i bílý.


PENECO EXTRA

akrylátová penetrace pod barvy SAN-B COLOR a izolační stěrky

Pro svou dobrou pronikací schopnost je disperzní penetrátor PENECO EXTRA určen jako základní nátěr všech betonových povrchů pod ochranné barvy na betonové konstrukce SAN-B Color a SAN-B Color Flex, dále pak pod samonivelační stěrky a izolační stěrky WETISOL, WETISOL 1C a HYDROFLEX. Nátěr je hydrofobní a může být dále použit pro přípravu povrchů pod veškeré akrylátové barvy a i samostatně pro zamezení průniku vody do betonů - dvojnásobný nátěr snižuje průnik CO2.


SAN-B COLOR

hydrofobní ochranná barva na železobeton

Akrylátová, vodou ředitelná barva SAN-B Color je určena pro finální nátěry betonových a železobetonových konstrukcí. Je omezeně paropropustná, silně hydrofobní, s vyšším difúzním odporem proti průniku CO2, NOX, a dalších exhalátových sloučenin, které spolu s vodou snižují pH betonu a zapříčiňují jeho karbonataci, ztrátu pevnosti, korozi armatur, a tím i celkovou destrukci konstrukcí. Podklad se před aplikací penetruje prostředkem PENECO EXTRA, barva se nanáší ve dvou vrstvách. Je speciálně určena pro nátěry betonu a tónuje se dle firemního vzorníku.


SAN-B COLOR FLEX

hydrofobní ochranná barva na železobeton, elastická

Akrylátová, vodou ředitelná barva SAN-B Color Flex je určena pro finální nátěry betonových a železobetonových konstrukcí. Je silně hydrofobní, s dobrým ochranným účinkem proti průniku CO2, NOX, a dalších exhalátových sloučenin, které spolu s vodou snižují pH betonu a zapříčiňují jeho karbonataci, ztrátu pevnosti, korozi armatur, a tím i celkovou destrukci konstrukcí. Podklad se před aplikací penetruje prostředkem PENECO EXTRA, barva se nanáší ve dvou vrstvách. Je speciálně určena pro nátěry betonu a tónuje se dle firemního vzorníku. Předností barvy je trvalá pružnost.


SAN-B Lazura

zvýrazňovač struktury betonu s hydrofóbním účinkem

SAN-B Lazura je téměř čirá nátěrová hmota penetračního charakteru, určená pro zvýraznění struktury betonu. Má zároveň hydrofobní účinek, proto ve venkovním prostředí snižuje špinivost betonových ploch. Nezhoršuje difúzní schopnost povrchové vrstvy betonu. Dodává se buď v bezbarvém provedení nebo s mírným barevným tónem (5 odstínů). Nanášení natíráním nebo airless stříkáním, obvykle ve 2 vrstvách.

NThkNW