» Sanační omítky
Sanační omítky a systémy na vlhké zdivo (cementová báze)

Nabízejí kompletní omítkové řešení pro zdivo zatížené vlhkostí a vodorozpustnými solemi. Jádrové sanační omítky Z-SAN disponují systémem otevřených pórů, který vlhkému zdivu umožňuje trvale odvětrávat. Při správném použití systému nevystoupá vlhkost nad úroveň sanované oblasti, povrch omítek zůstává suchý a bez solných výkvětů, přestože podkladní zdivo je trvale zavlhčeno. Omítky vynikají vysokou spolehlivostí a životností. Systém je doplněn prostředky chemické injektáže pro vytvoření zábrany proti vzlínání vlhkosti zdivem.


Z-SAN K

kotevní prostřik pod sanační omítku

Prostřik Z-SAN K se používá pro úpravu podkladů s nízkou savostí, jako je kámen či beton, před aplikací sanační omítky. Umožňuje lepší spojení omítky s podkladem. Doporučujeme jej použít i na smíšené zdivo. Na čistě cihelném zdivu je možné tuto vrstvu vynechat. Prostři*k se nanáší nesouvisle, nikoliv celoplošně; pro správnou funkci sanačního souvrství je důležité, aby nepokrýval více než 50% sanované plochy.


Z-SAN 30

podkladní a vyrovnávací sanační omítka dle WTA

Omítka Z-SAN 30 je určena k opravám a vyrovnání hrubých nerovností podkladu a též jako akumulátor solí při silném zasolení zdiva před aplikací sanační omítky Z-SAN 20. Pro správnou funkci sanačního omítkového systému musí být na vrstvě omítky Z-SAN 30 vždy nanesena sanační omítka Z-SAN 20. Omítka se dále používá pro vyrovnání podkladu pro montáž tzv. odvětrávaného systému (folie DELTA PT + lehčená omítka). Zrnitost 0-3 mm.


Z-SAN 20

sanační jádrová omítka dle WTA

Jádrová sanační mítka Z-SAN 20 je určena pro sanaci zdiva objektů, u kterých se vyskytuje vzlínající vlhkost a tvorba povrchových výkvětů solí touto vlhkostí transportovaných. Aplikací omítky v kombinaci s konstrukčním zamezením průniku vlhkosti do zdiva lze trvale odstranit výkvěty solí na povrchu a zajistit postupné vysychání zdiva. Není-li provedeno konstrukční utěsnění, omítka přesto dlouhodobě zabrání výkvětům solí a udržuje povrch stěny suchý. Aby byla účinnost systému zajištěna, je nutné omítku nanášet v minimální tlouštce 2 cm. Omítka svými parametry vyhovuje předpisu WTA 2-2-91. Zrnitost 0-3 mm.


Z-SAN 10

štuk na sanační omítku

Jemný štuk Z-SAN 10, s nízkým difúzním odporem, je určen jako možná varianta povrchové úpravy stěn sanovaných omítkou Z-SAN 20. Použití samotného štuku bez sanační omítky v žádném případě neřeší problémy spojené s vlhkostí. Štuk není vhodné vyhlazovat filcováním (zhoršení difúzní schopnosti), ale polystyrénovým hladítkem. Zrnitost 0-0,5 mm.


MONTAFIX 5M

montážní malta s velmi rychlým nárůstem pevnosti

Montážní malta MONTAFIX 5M (cementová báze) s velmi rychlým nárůstem pevnosti. Malta je určena pro kotvení instalačních rozvodů a vedení, zejména pak v prostředí se zvýšenou vlhkostí zdiva, kde nelze použít sádry (hygroskopicita sádry způsobuje vlhké fleky na opravených plochách). Rychlost tuhnutí je srovnatelná s tzv. „elektrikářskou sádrou“.


Doplňkové výrobky:

SILFIN EX

fasádní barva silikátová modifikovaná

Fasádní silikátová barva SILFIN EX je určena pro finální povrchovou úpravu všech silikátových a savých anorganických podkladů. Fasádní barvy SILFIN EX vynikají dlouhou životností a přírodním vzhledem. Velmi nízký difúzní odpor pro vodní páru ji předurčuje jako nátěrovou pro plochy opatřené sanačními omítkami. Jsou vhodné pro ošetření vápenných (po dokonalém vyzrání), vápenocementových, cementových a sanačních omítek, pískovcových a betonových podkladů. Nehodí se na umělé hmoty, omítky s obsahem solí a biologicky napadené povrchy. Tónuje se dle firemního vzorníku.


SILFIN IN

silikátová barva vnitřní

Silikátová barva pro vnitřní aplikace SILFIN IN je určena pro finální povrchovou úpravu všech silikátových a savých anorganických podkladů. Velmi nízký difúzní odpor pro vodní páru ji předurčuje jako nátěrovou pro plochy opatřené sanačními omítkami. Jsou vhodné pro ošetření vápenných (po dokonalém vyzrání), vápenocementových, cementových a sanačních omítek, pískovcových a betonových podkladů. Nehodí se na umělé hmoty, omítky s obsahem solí a biologicky napadené povrchy. Tónuje se dle firemního vzorníku.

SILPEN

silikátová penetrace modifikovaná

Silikátový penetrátor SILPEN je určen jako primární nátěr všech silikátových povrchů (omítek, zdiva, betonu, kamene) finálně upravovaných silikátovými barvami SILFIN IN či EX. Penetrační přípravek zvyšuje soudržnost systému, upravuje nasákavost ošetřených povrchů a u čistých vápenných štuků vytvoří můstek pro ukotvení finálního nátěru. Může být použit i samostatně pro zpevnění povrchu. Nehodí se na umělé hmoty, omítky s obsahem solí a biologicky napadené povrchy.


REPESIL

hydrofobizační prostředek

Nátěrový prostředek dodatečné hydrofobizace REPESIL je určen k ošetření savých minerálních povrchů, zejm. omítek fasád, kamene, popř. betonu, za účelem výrazného snížení nasákavosti. Impregace povrchů znamená i snížení jejich špinivosti nečistotami od srážkové vody. Čirá kapalina, nehodí se na vlhké a zasolené stavební materiály.


IW 290

hydrofobizační prostředek

Prostředek na bázi oligomerních siloxanů určený k dosažení vodoodpudivosti savých minerálních stavebních materiálů. Po aplikaci na podklad reaguje s vlhkostí a vytváří pevný nelepivý polysiloxan, který má hydrofobní účinky. Výrobek má následující důležité vlastnosti nezbytné pro efektivní a trvalou impregnaci:

  • vysoká pronikavost
  • extrémně vysoká odolnost vůči alkáliím
  • je možné jej použít i na částecně vlhké materiály
  • po zaschnutí nelepí
  • odolává posypovým solím

 

IW 550

mikroemulzní koncentrát pro injektáž proti vzlínající vlhkosti

Ze silan-siloxanového mikroemulzního koncentrátu IW 550 po naředění vodou získáme mikroemulzi k přímé injektáži do zdiva za účelem vytvoření hydrofobní hydroizolační clony, bránící vzlínání vlhkosti pórovitým systémem zdiva. Tento prostředek tzv. chemické injektáže lze aplikovat tlakově (účinnější) či beztlakově. Provedení tlakové injektáže pro Vás můžeme zajistit (vč. stěn rodinných domků).

HYDROCREME INC

hydrofobizační krém pro injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti

Krémovitý tixotropní prostředek na bázi silanů a siloxanů určený k použití při dodatečné izolaci zdiva proti vzlínající vlhkosti. Po aplikaci do vrtů ve zdivu postupně proniká do okolí vrtu a vytváří souvislou hydrofobní clonu zabraňující vzlínání vody. Výrobek má vlastnosti nezbytné pro efektivní a trvalou sanaci.

 

ZTcwNDFlM