» Speciální malty
Speciální malty

POKR

pokrývačská malta

Malta na vápenocementové bázi POKR slouží pro tradiční pokrývačské práce k usazování prvků pálených krytin. Její předností je výborná zpracovatelnost a minimální drolení a odpadávání malty za provozu střechy (obsahuje rozptýlenou mikrovýztuž). Dodává se v zrnitostech 1, popř. 2 mm.


FASO 105 E

štuk na lehčené omítky

Štuková omítka je určena pro konečnou povrchovou úpravu lehčené jádrové omítky FASO LM na pórobeton, nopovou fólii DELTA PT a jiné nestabilní podklady. Mechanickofyzikální vlastnosti obou omítkových vrstev snižují riziko trhlin způsobovaných objemovými změnami pórobetonového podkladu v průběhu jeho vysychání. Směs lze použít i pro štukování běžných vápenocementových jádrových omítek.


FASO LM

hrubozrnná lehčená omítka

Lehčená jádrová omítka FASO LM je díky svým vlastnostem určena pro omítání málo stabilních podkladů (staré, přezdívané stěny z různých staviv, stěny z pórobetonu s neukončenými objemovými změnami ap.). Dále je součástí tzv. odvětrávaného systému, kde je nanášena na plastovou nopovou fólii s omítací mřížkou DELTA PT. V tomto systému je schopna minimalizovat zejm. riziko vzniku trhlin od délkových teplotních změn nopové fólie. Omítka obsahuje perlit, má velmi nízký modul pružnosti a zároveň vykazuje dobrou tepelně-izolační schopnost. Zrnitost směsi 0-3 mm. Povrch lze štukovat štukem FASO 105E.

 

RYCHLÁ MALTA

rychletuhnoucí univerzální malta

Rychlá malta je vápenocementová maltovina charakteru jádrové omítky či zdicí malty s velmi rychlým náběhem pevnosti. Je určena pro maloobjemové opravy s požadavkem na rychlou následnost pracovních kroků (vhodná pro řemeslníky, provádějící opravy v bytech a domech – zedníci, instalatéři, obkladači, topenáři, elektrikáři, okenáři, ap.). Použití: omítání, maloobjemové dozdívání, příprava podkladu pro obkládání, zaomítání záseků pro instalace, jako výplňová cementová malta. Maltu je nutno zpracovat do 20-30 min. od rozmíchání! Dodává se v praktických 10 kg baleních.


WARMISOL 20

čistě minerální tepelně-izolační omítka se sanační schopností

Vysoce vylehčená a pórovitá omítka pro dodatečné vylepšení tepelně-izolačních vlastností konstrukcí. Na vlhkém, popř. zasoleném, zdivu plní zároveň funkci sanační omítky. Není nasákavá. Zvýšením povrchové teploty plošných konstrukcí či míst s tepelnými mosty eliminuje kondenzaci a tím i vznik plísní. Snadná zpracovatelnost. Zrnitost 3 mm. Vlastnosti v souladu s ČSN EN 998-1 (typ T).


PREINJECT Z

malta pro statické injektování zdiva

Injektážní směs PREINJECT Z je určena k statickému injektování zdiva vhodným injektážním zařízením, zejména trhlin, spár a dutin.


RAPIFORM

rychletuhnoucí odlévací malta

Odlévací malta RAPIFORM je hmota speciálně formulovaná pro dílenské odlévání ozdobných štukatérských, tvarově složitých, prvků do forem.

MzE2Mzc