» Vápenné omítky a malty
Vápenné omítky a malty pro obnovu památek

Vápenné omítkové systémy FASO V (tradiční vápenný) a Z-SAN V (sanační) jsou formulovány na vápenné pojivové bázi blízké historickým vápenným omítkám. Neobsahují cement a jsou citlivým řešením povrchových úprav historických objektů. Vhodné pro celoplošné omítání i lokální vysprávky. Díky své propracované formulaci vynikají vysokou odolností i v podmínkách vlhkého a zasoleného zdiva. Zrnitostní škála umožňuje pohodlné aplikace v potřebných tloušťkách. Předností omítek je velmi nízký difúzní odpor. Systém je doplněn tónovatelnými vápennými barvami a zpevňovači minerálních substrátů. Speciálními výrobky jsou rychletuhnoucí hmota pro odlévání tvarově složitých (obvykle štukatérských) prvků do forem a vysoce jemnozrnná gletovací vápenná stěrka.


FASO KV

čistě vápenný podhoz


FASO 20V

čistě vápenná jádrová omítka

Čistě vápenná jádrová omítka FASO 20 V je použitelná pro všechny běžné typy zdiva ve vnitřním i venkovním prostředí, lze ji aplikovat i na trvale vlhké podklady (omítka však, oproti sanační, nezamezí projevům této vlhkosti na povrchu). Složení omítky zajišťuje nízký difúzní odpor a relativní pružnost vrstvy. Výrobce však doporučuje v případech dlouhodobého či trvalého vyššího zavlhčení použít sanační omítkový systém na vápenné bázi Z-SAN V. Omítku lze zpracovat do konečné podoby, opatřit štukovou vrstvou a/nebo vhodným typem nátěru (vápenný, silikátový -po dokonalém vyzrání). FASO 20 V je zvláště vhodná pro opravy a obnovu omítek historických staveb. Vyrábí se v zrnitostech 0-2 mm a 0-4 mm.


FASO FV

vápenná formovací malta pro štukatérské prvky

Speciálně formulovaná směs pro provádění a vysprávky štukatérských profilovaných prvků přímo na fasádách či interiérech objektů. Složení omítce dává nízký difúzní odpor a relativní pružnost vrstvy. Malta nabývá rychleji tuhost a pevnost oproti běžné vápenné a umožňuje provádět větší tloušťky prvků v kratším čase. Určena zejména pro obnovu historických staveb. Typické použití – omítání říms.


FASO 10V

čistě vápenný štuk


FASO GV

čistě vápenná gletovací stěrka

Velmi jemnozrnná směs na vápenné pojivové bázi, určená pro tenkovrstvou úpravu povrchu omítek technikou gletování. Výborná zpracovatelnost.


Z-SAN 30V

vápenná podkladní a vyrovnávací sanační omítka

Podkladní vápenná sanační omítka Z-SAN 30 V je určena především pro sanaci zdiva historických objektů (požadavek na vápennou pojivovou bázi), u kterých se vyskytuje vzlínající vlhkost a tvorba povrchových výkvětů solí, touto vlhkostí transportovaných. Omítku lze použít k opravám a vyrovnání hrubých nerovností podkladu a též jako akumulátor solí při silném zasolení zdiva před aplikací sanační omítky Z-SAN 20 V. Pro správnou funkci sanačního omítkového systému musí být na vrstvu omítky Z-SAN 30 V vždy nanesena sanační omítka Z-SAN 20 V. Zrnitost 0-3 mm.


Z-SAN 20V

vápenná sanační omítka

Sanační jádrová omítka Z-SAN 20 V je určena především pro sanaci zdiva historických objektů, u kterých se vyskytuje vzlínající vlhkost a tvorba povrchových výkvětů solí touto vlhkostí transportovaných. Aplikací omítky v kombinaci s konstrukčním zamezením průniku vlhkosti do zdiva lze trvale odstranit výkvěty solí a zajistit postupné vysychání zdiva. Není-li provedeno konstrukční utěsnění, omítka přesto dlouhodobě zabrání výkvětům solí a udržuje povrch stěny suchý. Aby byla účinnost systému zajištěna, je nutné omítku nanášet v minimální tloušťce 2 cm. V případech větších nerovností podkladu či vyššího zasolení, použijte nejprve omítku Z-SAN 30 V. Pro omítání zavlhčených stěn rodin. domů doporučujeme použít systém Z-SAN (cementová báze). Zrnitost 0-3 mm.


Z-SAN 10V

vápenný štuk na sanační omítku

Jemný štuk Z-SAN 10 V je určen jako možná varianta povrchové úpravy stěn historických objektů omítnutých sanační omítkou Z-SAN 20 V. Použití samotného štuku bez sanační omítky v žádném případě neřeší problémy spojené s vlhkostí. Štuk není vhodné vyhlazovat filcováním (zhoršení difúzní schopnosti), ale polystyrénovým hladítkem. Zrnitost 0-0,5 mm.


RAPIFORM

rychletuhnoucí malta pro odlévání štukatérských prvků

Speciálně formulovaná plastifikovaná vápenocementová malta s velmi rychlým náběhem pevnosti, určená pro odlévání ozdobných a tvarově složitých, zejména štukatérských, prvků. Malta vykazuje malé smršťování v průběhu tvrdnutí a má sníženou nasákavost. Umožňuje odformování do 1 hodiny od zalití. Barva slonové kosti.


FASO PV

uzavírací vápenný pačok

Speciálně upravená vápenná směs (v práškové podobě) pro pačokování povrchu nových i starých omítek, zejm. vápenných, umožňuje díky nastavené reologii snadné roztírání štětkou i na savých podkladech. Vykazuje dobrou odolnost vůči účinkům povětrnosti. Mírně nažloutlá barva.


Doplňkové výrobky:

FRESCOL

fasádní barva vápenná

Vodou ředitelná minerální nátěrová hmota pro finální povrchovou úpravu fasád z klasických omítek (vápenných či vápenocementových), popř. též pro interiéry. Zejména pro památkové objekty. Odstíny dle vzorníku. Podklad se penetruje prostředkem FRESCOL penetrace.

 

COLORCIT M

fasádní barva vápenná

Vodou ředitelná minerální nátěrová hmota pro finální povrchovou úpravu fasád z klasických omítek (vápenných či vápenocementových), popř. též pro interiéry. Zejména pro památkové objekty. Odstíny dle vzorníku.

 

FIXASIL OH / FIXASIL H

zpevňovač minerálních podkladů bez / s hydrofob. účinkem

Zpevňovač je určen pro konsolidaci všech minerálních savých stavebních materiálů, poškozených povětrnostními vlivy nebo jako prevence tohoto působení. Pro omítky, kámen i zděné prvky, sochy ap. Nevytváří lesk.

ZGY1NGY